Dars-e 23 — Mosābeqe‐ye futbāl

Matn ♫   Mosābeqe‐ye futbāl

Sāmān, barādar‐e Sārā, va dust‐aš, Kāmbiz, emruz be Varzešgāh‐e Āzādi miravand, tā mosābeqe‐ye futbāl‐e Irān‐o Kore‐ye Jonubi rā bebinand. Bāzihā‐ye Irān‐o Kore hamiše hassās hastand va tamāšāgarān‐e ziyād‐i dārand. In bāzi barā‐ye binandegān‐ e televiziyon niz mostaqim paxš mišavad. Qarār‐ast, ke Ferdowsipur, mahbubtarin gozārešgar‐e futbāl‐e Irān, in bāzi rā gozāreš konad. Sāmān omidvār‐ast, ke Irān in bāzi rā bebarad. Bord‐e in bāzi barā‐ye Irān xeyl‐i arzešmand‐ast. Agar Irān bebāzad, u divāne mišavad. Kāmbiz be u deldāri midehad. U be Sāmān xāternešān mikonad, ke Irān bāzikonān‐e bātajrobe‐i dārad va tā konun dar zamin‐e xod bāzi rā be Kore vāgozār nakarde‐ast.

Pāsox bedeh!

1. Sāmān‐o Kāmbiz kojā miravand?
2. Ānhā qarār‐ast, kodām bāzi rā bebinand?
3. In bāzi rā ke gozāreš mikonad?
4. Sāmān ce omid‐i dārad?
5. Cerā Kāmbiz ziyād negarān nist?

Sāxtār

Sāxtār 69   Pišvandhā

     
Pišvand (nemune) Nešāne/ma’ni/kārkard Nemune
     
ham‐ ešterāk hamkār
     
nā‐ nafy nārāhat
     
bā‐ dārāyi bāhuš
     
bi‐ kambud biadab
     
be‐ dārāyi benām
     
bāz‐ tekrār bāzpors
     
piš‐ jelow/qabl pišpardāxt
     
pas‐ aqab/ba’d pasraft

Nokte

Sāxtār 70   Pasvandhā

       
       
  Pasvand (nemune) Nešāne/ma’ni/kārkard Nemune
       
  ‐mand dārāyi alāqemand
       
  ‐estān makān bimārestān
       
  ‐gar kār gozārešgar
       
  ‐dān zarf namakdān
       
  ‐ce kucaki daftarce
       
  ‐bān kār bāqbān
       
  ‐ak kucaki pesarak
       
     
‐in jens āhanin
     
‐vār vojud/tašbih omidvār
     
‐nāk hālat xatarnāk
     
‐āne cegunegi ruzāne
     
‐gin hālat qamgin
     
‐kade makān honarkade
     
‐gāh makān darmāngāh
     
‐i sefatsāz/esmsāz bozorgi

Nokte

Sāxtār 71   Pasvandhā‐ye setāk‐e hāl

     
Pasvand (nemune) Nešāne/ma’ni/kārkard Nemune
     
‐eš esmsāz tābeš
     
‐ande sefat‐e fāeli / esm‐e fāel guyande
     
‐ān qeydsāz ravān
     
‐ā sefat‐e fāeli / esm‐e fāel binā

Sāxtār 72   Pasvandhā‐ye setāk‐e gozašte

Pasvandhā‐ye setāk‐e gozašte

     
Pasvand (nemune) Nešāne/ma’ni/kārkard Nemune
     
‐e esm‐e maf’ul / sefat‐e maf’uli poxte
     
‐ār esmsāz neveštār

47. Zir‐e vāžehā‐ye moštaq‐e matn xat bekeš!

Pāsox(hā)
Sāmān, barādar‐e Sārā, va dust‐aš, Kāmbiz, emruz be *Varzešgāh*‐e *Āzādi* miravand, tā mosābeqe‐ye futbāl‐e Irān‐o Kore‐ye *Jonubi* rā bebinand. Bāzihā‐ye Irān‐o Kore hamiše hassās hastand va *tamāšāgarān*‐e ziyād‐i dārand. In bāzi barā‐ye *binandegān*‐e televiziyon niz mostaqim paxš mišavad. Qarār‐ast, ke Ferdowsipur, mahbubtarin *gozārešgar*‐e futbāl‐e Irān, in bāzi rā *gozāreš* konad. Sāmān *omidvār*‐ast, ke Irān in bāzi rā bebarad. Bord‐e in bāzi barā‐ye Irān xeyl‐i *arzešmand*‐ast. Agar Irān bebāzad, u *divāne* mišavad. Kāmbiz be u *deldāri* midehad. U be Sāmān xāternešān mikonad, ke Irān bāzikonān‐e *bātajrobe*‐i dārad va tā konun dar zamin‐e xod bāzi rā be Kore *vāgozār* nakarde‐ast.

Sāmān, barādar‐e Sārā, va dust‐aš, Kāmbiz, emruz be Varzešgāh‐e Āzādi miravand, tā mosābeqe‐ye futbāl‐e Irān‐o Kore‐ ye Jonubi rā bebinand. Bāzihā‐ye Irān‐o Kore hamiše hassās hastand va tamāšāgarān‐e ziyād‐i dārand. In bāzi barā‐ye binandegān‐e televiziyon niz mostaqim paxš mišavad. Qarār‐ast, ke Ferdowsipur, mahbubtarin gozārešgar‐e futbāl‐e Irān, in bāzi rā gozāreš konad. Sāmān omidvār‐ast, ke Irān in bāzi rā bebarad. Bord‐e in bāzi barā‐ye Irān xeyl‐i arzešmand‐ ast. Agar Irān bebāzad, u divāne mišavad. Kāmbiz be u deldāri midehad. U be Sāmān xāternešān mikonad, ke Irān bāzikonān‐e bātajrobe‐i dārad va tā konun dar zamin‐e xod bāzi rā be Kore vāgozār nakarde‐ast.

48. Jadval‐e zir rā kāmel kon!

Pāsox(hā)

Fe’lEsmSefat
gorosne budangorosnegigorosne
neveštanneveštārnevisande
xaste budanxastegixaste
āšnā šodanāšnāyiāšnā
dānestandānešdānā
āmuxtanāmuzešāmuzeši
     
Fe’l Esm Sefat
     
gorosne budan gorosnegi gorosne
     
  neveštār nevisande
     
xaste budan    
     
  āšnāyi  
     
    dānā
     
  āmuzeš  

Irān‐o irāni   Musiqi‐ye Irān


Tasvir·e 20: Sāzhā‐ye irâni az cap be rāst: tār, kamānce, ney, tanbur va santur – Kāx‐e Haštbehešt, Esfahān
Mālekiyat‐e omumi

Tasvir·e 21: Az cap be rāst: Nazeri, Alizadeh
Maryam Moayyeri – CC BY‐SA 3.0

Tasvir·e 22: Cap: Shajariyan; bālā: Parisa; pāyin: Vigen; rāst: Googoosh
Shajarian: Masih Azarakhsh – CC BY‐SA 2.0 ; Parisa: Mālekiyat‐e omumi ; Vigen: Mālekiyat‐e omumi ;Googoosh: www.OmidArts.com – CC BY SA 2.0
Musiqi dar Irān sābeqe‐i tulāni dārad. Navāzandegān‐e mašhur‐i, con Bārbod, Rāmtin va Nakisā dar darbār‐e Sāsāniyān mašqul be kār budand. Gofte mišavad, ke Bārbod pāyegozār‐e mafhum‐e dastgāh dar musiqi‐ye irāni bude‐ast. Musiqi‐ye irāni ta’sir‐e qābelemolāheze‐i bar musiqi‐ye arabi va espāniyāyi gozāšte‐ast.

Be majmue‐ye dastgāhhā‐ye musiqi‐ye irāni radif miguyand. Az miyān‐e dastgāhhā mitavān az Šur, Māhur va Homāyun nām bord. Har dastgāh mānand‐e yek samfoni az qateāt‐e kucaktar‐i taškil šode‐ast, ke be ān guše miguyand. Yek‐i az vižegihā‐ye musiqi‐ye irāni bedāhenavāzi‐st. Dar bedāhenavāzi yek navāzande‐ye ciredast be xallāqiyathā‐ye āni dast mizanad. Az miyān‐e sāzhā‐ye irāni mitavān az tār, santur, kamānce, ney va daf nām bord. Alizadeh yek‐i navāzandegān‐e benām va Šajariyān, Nāzeri va Parisā az xānandegān‐e barjeste‐ye musiqi‐ye asil‐e irāni hastand.

Az hodudan šast sāl‐e piš, hengām‐i ke Vigen gitār rā vāred‐e musiqi‐ye Irān kard, musiqi‐ye pāp‐e Irān gostareš yāft. Šāyad mašhurtarin va mahbubtarin xānande‐ye pāp‐ e Irān Googoosh bāšad.

Pāsox bedeh!

1. Navāzandegān‐e darbār‐e Sāsāniyān ce nām dāštand? 2. Bārbod rā pāyegozār‐e ce midānand? 3. Be majmue‐ye dastgāhhā‐ye musiqi‐ye irāni ce miguyim? 4. Qateāt‐e taškildehande‐ye yek dastgāh ce nām dārand? 5. Bedāhenavāzi ya’ni ce? 6. Kodām sāzhā‐ye irāni rā mišenāsi?

Goftogu   Lotfan camedun‐o bāz konin!

Āqā‐ye Kāmyāb:Bebaxšin āqā, bār‐e parvāz‐e Pāris‐o kojā tahvil begirim?
Mas’ul‐e bār:Tašrif bebarin bānd‐e panj.
– – – – – – – – – –
Ma’mur‐e gomrok:Lotfan camedun etun‐o bāz konin.
Āqā‐ye Kāmyāb:Befarmāyin!
Ma’mur‐e gomrok:Tu‐š ci dārin?
Āqā‐ye Kāmyāb:Vasāyel‐e šaxsi‐yo yemeqdār‐am sowqāti. Bāyad gomroki pardāxt konam?
Ma’mur‐e gomrok:Naxeyr, šomā az pardāxt‐e gomroki moāf‐in. Eqāmat‐e xoš‐i dāšte bāšin.
Āqā‐ye Kāmyāb:Motšakker‐am.

Goftāri Neveštāri
bebaxšin bebaxšid
Pāris‐o Pāris rā
bebarin bebarid
tu‐š tu‐yaš
dārin dārid
yemeqdār‐am yekmeqdār ham
moāf‐in moāf‐id
dāšte bāšin dāšte bāšid
motšakker‐am motešakker‐am

Ebārathā/vāžehā

Ketāb – lavāzem‐e šaxsi – kādo – asbābbāzi

34. Bā estefāde az ebārathā/vāžehā goftogu‐ye bālā rā bā hamkelāsi‐yat tamrin kon!
E’lān‐e zir bā bā estefāde az in ebārathā/vāžehā be zabān‐e neveštāri bāznevisi kon!

Pāsox(hā)
Sarmehmāndār: Mosāferān‐e mohtaram, mā tā cand daqiqe‐ye dige dar forudgāh‐e Munix be zamin minešinim. Lotfan kamarbandhā‐ye imeni‐ye xod rā bebandid va pošt‐e sandalihā‐yetān rā be hālat‐e avvaliye bar gardānid. Az šomā xāheš mikonim, tā ist‐e kāmel‐e havāpeymā sandalihā‐ye xod rā tark nakonid. Man va hamkārān‐am eqāmat‐e xoš‐i rā barā‐ye šomā ārezu mikonim.

be zamin mišinimsandalihā‐ye xod ro tark nakonin

Sarmehmāndār: Mosāferān‐e mohtaram, mā tā cand daqiqe‐ye dige dar forudgāh‐e Munix forud miyāym. Lotfan kamarbandā‐ ye imeni‐ye xod ro bebandin va pošt‐e sandalihā‐tun‐o be hālat‐e avvaliye bar gardunin. Az šomā xāheš mikonim, tā ist‐e kāmel‐ e havāpeymā az jā‐ye xod boland našavid. Man va hamkārān‐am eqāmat‐e xoš‐i ro barā‐ye šomā ārezu mikonim.

__

__

__

__

__

Vāžehā-ye dars-e 23

āhaninжелезоآهنین
āmuxtan (āmuzeš)учить, учитьсяآموختن
āniмгновенныйآنی
ārezuжеланиеآرزو
asbābbāziигрушкаاسباب‌بازی
avvaliyeпервичный; предварительный; изначальныйاولی
āzādiсвободаآزادی
bāndбагажный ремень; лента; рулонная повязкаباند
bāqbānсадовникباغبان
bardāštвпечатлениеبرداشت
bastan (band)закрыть; завернуть; запиратьبستن
bātajrobeопытныйباتجربه
bāz kardan (kon)открыть; распаковыватьباز کردن
bāzikonигрокبازیکن
bāzporsзадающий вопросبازپرس
be zamin nešastan (nešin)земляبه زمین نشستن
bedāhenavāziимпровизацияبداهنوازی
benāmизвестныйبنام
biadabгруб; невежливыйبیادب
bināзрячийبینا
bordприбыль; победа; выигрышبرد
bozorgiвеличина; укрупнениеبزرگی
ciredastискусныйچیردست
dafбубенدف
daftarceбуклетدفترچه
dānāзнатокدانا
darbārдворدربار
daryāftприемدریافت
dastgāhприборدستگاه
deldāri dādan (deh)консольدلداری دادن
divāneсумасшедшийدیوانه
espāniyāyiиспанец; испанскийاسپانیایی
forudспуск; посадкаفرود
forud āmadan (ā)земляفرود آمدن
gomrokобычаиگمرک
gomrokiобычаиگمرکی
gorosnegiголодگرسنگی
gostareš yāftan (yāb)распространятьсяگسترش یافتن
gozārešgarрепортерگزارشگر
guyandeдиктор; объявляющийگویند
honarkadeстудия; мастерская художникаهنرکده
istостановка, стояниеایست
kamānceскрипкаکمانچه
kāmyābуспешный; процветающийکامیاب
ma’murофицер; агентمعمور
mafhum концепция; смысл; понятие;مفهوم 
mānand-eподобно (чему-либо)مانند
moāfосвобожденный от чего-тоمعاف
mohtaramуважаемыйمحترم
namakdānсолонка; соляной погребنمکدان
naxeyrнет (4б)نخیر
neveštārстатья; документ; письмо; текстنوشتار
neyфлейта, соломинкаنی
pardāxtоплатаپرداخت
pardāxt kardan (kon)платитьپرداخت کردن
pasraftрегресс; отступлениеپسرفت
paxšширокое вещание; трансляцияپخش
pesarakпареньپسرک
pišpardāxtдепозит; предоплата; авансپیش‌پرداخت 
poxteприготовленныйپخته
qābelemolāhezeзначительныйقابل‌ملاهزه
qateātчасти; запасные частиقطعات
qateāt-e taškildehande компоненты, элементыقطعات تشکیل‌دهنده
ravānсвободный; душаروان
ruzāneежедневноروزانه
samfoniсимфонияسمفونی
santurиранский цимбалسنتور
šastшестьдесят; большой палец рукиشصت
šaxsiличный, частный, гражданскийشخصی
sowqātiсувенирسوغاتی
tahvil gereftan (gir)получитьتحویل گرفتن
tamāšāgarзритель; аудиторияتماشاگر
taškil šodan (šav, šow)состоятьتشکیل شدن
tulāniдлинный (ط___)طولانی
vāgozār kardan (kon)оставить; потерятьواگذار کردن
varzešgāhстадионورزشگاه
xallāqiyatкреативность, творческостьخلاقیت
xāternešān kardan (kon)примечание; замечаниеخاطرنشان کردن
yekmeqdārнекоторые; немногоیکمقدار

- Committee on language planning, FIAS.