Yādāvari II

##### Haryek az pāsoxhā‐ye sotun‐e B javāb‐e kodām porseš az sotun‐e A‐ast? Šomāre‐ye ān rā benevis!

     
A B Šomāre
     
1‐ Cand šab eqāmat mikonid? Bāyad beravim doktor.  
     
2‐ Moškel‐etān ci‐st? Be yek konsert.  
     
3‐ Bāyad cekār konim? Con pedar‐aš bimār bud.  
     
4‐ Mixāhid cekār konid? Dāštam šām mixordam.  
     
5‐ Mitavāni dorost‐aš koni? Dust‐am komak‐am kard.  
     
6‐ Ci meyl mifarmāyid? Kuhnavardi‐yo eski.  
     
7‐ Be ce alāqe dārand? Mixāhim film bebinim.  
     
8‐ Nāhār key hāzer mišavad? Na, nemitavānam.  
     
9‐ Ānhā rā key dide‐ast? Pariruz.  
     
10‐ Kojā rafte bud? Sardard‐e šadid‐i dāram.  
     
11‐ Dišab dāšti cekār mikardi? Se šab.  
     
12‐ Cerā Mahnāz nayāmade bud? Tā nim sāat‐e digar.  
     
13‐ Cejur mobl‐i mixāhi? Yek mobl‐e sabok‐o rāhat.  
     
14‐ Cegune u rā peydā kardi? Yek qahve lotfan.  
Bārā‐ye jomlehā‐ye zir yek porseš besāz!

1) Man dar Ahvāz zendegi mikonam.

__

1) Bā māšin be dānešgāh miravam.

__

1) Sāndevic‐e sosis dust dāram.

__

1) Sāat‐e hašt bar migardim.

__

1) Cāhāršanbehā be kelās‐e kārāte miravam.

__

1) In ketāb pānzdah hezār Tumān‐ast.

__

Jāhā‐ye xāli rā bā fe’l‐e monāseb por kon!
  1. Man‐o Sārā mixāhim fardā be Yazd __ (raftan). 2. To aslan nabāyad az harfhā‐ye u nabāyad __ (šodan). 3. Šāyad betavāni komak‐aš __ (kardan).
  1. Vaqt‐i āmad, dāštim dars __ (xāndan). 5. To tā konun be Kāšān safar __ (kardan)? 6. Vaqt‐i to āmadi, ke Parviz __ (raftan). 7. Dišab mā hame dowr‐e ham jam’ __ (budan). 8. Man cāhār sāl dar in dāneškade __ (dars dādan). 9. In āhang rā qablan ham __ (šenidan). 10. Mā ruzhā‐ye šanbe kelās‐e fārsi __ (dāštan). 11. Injā ke nist. Šāyad diruz piš‐e Kāmrān __ (raftan). 12. To haminjā __ (budan), tā bar gardam.
Az goftār‐e mostaqim be goftār‐e qeyremostaqim tabdil kon!

MostaqimQeyremostaqim

Ostādān goftand: “Digar dars nadāde budim.”

Mahšid goft: “Pedar‐am bimār bude‐ast.”

Narges goft: “Ābrizeš‐e bini dāštam”.

Nāhid goft: “Be didār bā ostād‐am omid dāšte‐am.”

Zir‐e hame‐ye zamirhā‐ye matn‐e zir xat bekeš!

Yek‐i az dustān‐e Sārā Bahrām‐ast. Bahrām navāzande‐ye besyār xubi‐st. Sedā‐ye garm‐i ham dārad. Bahrām‐o Sārā moddathā‐ st ke hamdigar rā mišenāsand. Emšab dar xāne‐ye Sārā yek mehmāni‐st. Sārā az Bahrām xāheš karde‐ast, tā emšab majles‐e ānhā rā garm konad. Bahrām qarār‐ast, ke sāat‐e hašt be xāne‐ye Sārā beravad. U tār‐e xod rā niz bā xod mibarad. Bahrām barnāme‐aš rā sāat‐e noh šoru’ mikonad. Xodaš ham mizanad va ham mixānad. Mehmānān az šenidan‐e sedā‐ye u va tār‐aš besyār lezzat mibarand.

Mošaxxasāt‐e hamkelāsi‐yat rā benevis!

Mošaxxasāt

Nām va nām‐e xānevādegi:

Tārix‐e tavallod:

Mahall‐e tavallod:

Qad:

Vazn:

Rang‐e mu:

Rang‐e cešm:

Sargarmihā:

Bā elhām az nāme‐ye zir yek nāme be dust‐at dar bāre‐ye āxarin safar‐at benevis!

Nāhid jān, salām!

Omidvār‐am, ke hāl‐at xub bāšad. Mā barā‐ye cand ruz‐i be Esfahān āmade‐im. Diruz pas az mostaqar šodan dar hotel be Meydān‐e Naqš‐e Jahān raftim va az masjedhā‐vo Kāx‐e Āliqāpu va niz Bāzār‐e Esfahān didan kardim. Dar ānjā doroške ham savār šodim. Vāqean ke in meydān xeyl‐i didani‐st. Šab raftim be Cāyxāne‐ye Hotel Abbāsi. Ānjā bā cand jahāngard‐e ālmāni āšnā šodim. Bā hamdigar qelyān ham kešidim. Fardā qarār‐ast, az Cehelsotun‐o Cāhārbāq‐o Menārjonbān bāzdid konim. Digar sar‐at rā dard nemiāvaram. Movāzeb‐e xodat bāš!

Be omid‐e didār Parisā

__

__

__

__

__

__

__

Vāžehā‐ye zir rā dastebandi kon!

abru – adas – anār – angur – bāzu – berenj – bini – cešm – dahān – damāq – dandān – dast – del – galu – gandom – gardan – gilās – golābi – guš – gušt – hendevāne – holu – kare – lab – lappe – limu – lubiyā – māhi – morq – mowz – mu – nān – nārengi

– noxod – pā – panir – porteqāl – sāed – sar – šekam – sib – sine – surat – tutfarangi – xāme – xiyār – zānu – zorrat

Andāmhā‐ye badan:

Mavādd‐e qazāyi:

Mivehā:

Vāžehā‐ye radif‐e bālā rā be moxālef‐ešān dar radif‐e pāyin mottasel kon!

bozorgtāriktamizbāriktalxporbolanddoroštxoškgerān

kasifpahnširinrowšanrizxisarzānkucakxālikutāh

Vāžehā‐ye radif‐e bālā rā be mošābeh‐ešān dar radif‐e pāyin mottasel kon!

xabargondedānešāmuzfaršmarizqaribheyfdonyābāstānimardomān

jahānbimārafsusaqvāmbozorgkohanqāliettelā’šāgerdbigāne

Kodām vāže bā baqiye ertebāt nadārad?

1) angošt – ārenj – kamar – nāxon – pust – eynak 2) estekān – qahve – fenjān – livān – na’lbeki – pārc 3) asb – gāv – gorbe – muš – sag – māhi 4) bād – nasim – jādde – bārān – ranginkamān – yax 5) āšpazxāne – bošqāb – cangāl – kārd – kāse – qāšoq 6) bozorgrāh – bolvār – kuce – meydān – pombenzin – xiyābān 7) gowjefarangi – havij – yaxcāl – piyāz – sibzamini – sir 8) varzeš – nārenj – hammām – arg – xub – bāq

Pāsoxhā

Haryek az pāsoxhā‐ye sotun‐e B javāb‐e kodām porseš az sotun‐e A‐ast? Šomāre‐ye ān rā benevis!

     
A B Šomāre
     
1‐ Cand šab eqāmat mikonid? Bāyad beravim doktor. 3
     
2‐ Moškel‐etān ci‐st? Be yek konsert. 10
     
3‐ Bāyad cekār konim? Con pedar‐aš bimār bud. 12
     
4‐ Mixāhid cekār konid? Dāštam šām mixordam. 11
     
5‐ Mitavāni dorost‐aš koni? Dust‐am komak‐am kard. 14
     
6‐ Ci meyl mifarmāyid? Kuhnavardi‐yo eski. 7
     
7‐ Be ce alāqe dārand? Mixāhim film bebinim. 4
     
8‐ Nāhār key hāzer mišavad? Na, nemitavānam. 5
     
9‐ Ānhā rā key dide‐ast? Pariruz. 9
     
10‐ Kojā rafte bud? Sardard‐e šadid‐i dāram. 2
     
11‐ Dišab dāšti cekār mikardi? Se šab. 1
     
12‐ Cerā Mahnāz nayāmade bud? Tā nim sāat‐e digar. 8
     
13‐ Cejur mobl‐i mixāhi? Yek mobl‐e sabok‐o rāhat. 13
     
14‐ Cegune u rā peydā kardi? Yek qahve lotfan. 6

Bārā‐ye jomlehā‐ye zir yek porseš besāz!

1) Kojā zendegi mikoni? – 2) Cegune be dānešgāh miravi? – 3) Ce sāndevic‐i dust dāri? – 4) Sāat‐e cand bar migardi? – 5) Cāhāršanbehā cekār mikoni? – 6) In ketāb cand‐ast?

Jāhā‐ye xāli rā bā fe’l‐e monāseb por kon!

1. beravim – 2. bešavi – 3. koni – 4. mixāndim – 5. karde‐i – 6. rafte bud – 7. budim – 8. dars midādam – 9. šenide‐am – 10. dārim – 11. rafte bāšad – 12. bāš

Az goftār‐e mostaqim be goftār‐e qeyremostaqim tabdil kon!

Ostādān goftand, ke digar dars nadāde budand. – Mahšid goft, ke pedar‐aš bimār bude‐ast. – Narges goft, ke ābrizeš‐e bini dāšt. – Nāhid goft, ke be didār bā ostād‐aš omid dāšte‐ast.

Zir‐e hame‐ye zamirhā‐ye matn‐e zir xat bekeš!

Yek‐i az dustān‐e Sārā Bahrām‐ast. Bahrām navāzande‐ye besyār xubi‐st. Sedā‐ye garm‐i ham dārad. Bahrām‐o Sārā moddathā‐ st ke hamdigar rā mišenāsand. Emšab dar xāne‐ye Sārā yek mehmāni‐st. Sārā az Bahrām xāheš karde‐ast tā, emšab majles‐e ānhā rā garm konad. Bahrām qarār‐ast, ke sāat‐e hašt be xāne‐ye Sārā beravad. U tār‐e xod rā niz bā xod mibarad. Bahrām barnāme‐ rā sāat‐e noh šoru’ mikonad. Xodaš ham mizanad va ham mixānad. Mehmānān az šenidan‐e sedā‐ye u va tār‐ besyār lezzat mibarand.

Vāžehā‐ye zir rā dastebandi kon!

Andāmhā‐ye badan: **abru – bāzu – bini – cešm – dahān – damāq – dandān – dast – del – galu – gardan – guš – lab – mu – pā **sāed – sar – šekam – sine – surat – zānu

Mavādd‐e qazāyi: **adas – berenj – gandom – gušt – kare – lappe – limu – lubiyā – māhi – morq – nān – noxod – panir – xāme – **zorrat

**Mivehā: **anār – angur – gilās – golābi – hendevāne – holu – mowz – nārengi – porteqāl – sib – tutfarangi – xiyār

Vāžehā‐ye radif‐e bālā rā be moxālef‐ešān dar radif‐e pāyin mottasel kon!

bozorg; kucak – tārik; rowšan – tamiz; kasif – bārik; pahn – talx; širin – por; xāli – boland; kutāh – dorošt; riz – xošk; xis – gerān; arzān

Vāžehā‐ye radif‐e bālā rā be mošābeh‐ešān dar radif‐e pāyin mottasel kon!

xabar; ettelā’ – gonde; bozorg – dānešāmuz; šāgerd – farš; qāli – mariz; bimār – qarib; bigāne – heyf; afsus – donyā; jahān – bāstāni; kohan – mardomān; aqvām

Kodām vāže bā baqiye ertebāt nadārad?

1) eynak – 2) qahve – 3) māhi – 4) jādde – 5) āšpazxāne – 6) pompbenzin – 7) yaxcāl – 8) xub

- Committee on language planning, FIAS.